Als je een krediet wilt afsluiten en je bent in dienst als uitzendkracht, dan is het afhankelijk van in welke contract fase je zit, of dit mogelijk is. Je begint met een Fase A contract, dit is een contract voor de eerste 78 weken, vervolgens krijg je maximaal 4 jaar een Fase B contract. Aan het einde van een Fase B contract krijgt je een Fase C contract, dit is een vast contract voor onbepaalde tijd.

Een krediet afsluiten met een fase A contract:
Het is niet mogelijk om een lening te krijgen.

Een krediet afsluiten met een fase B contract:
Dit is een tijdelijk contract, onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een krediet af te sluiten. Echter rekent de kredietverstrekker wel met 70% van je inkomen bij het bepalen van de maximale lening.

Een krediet afsluiten met een fase C contract:
Een Fase C contract is een vast contract voor onbepaalde tijd. De kredietverstrekker neemt in deze fase 100% van het inkomen mee in het bepalen van de maximale lening.